Acquittal in Fight Repression case

On November 19th 2016, a group of 250 demonstrators joined at the Kerkplein to demonstrate against the growing repression against anarchists and antifascists in The Hague and further. Repression being the always prohibiting of demonstrations and the identifying of anarchists and antifascist to then take repressive measures against them. This demonstration has also been repressed with violence from the police and with the arrest of 166 people.

Now, almost two years later the public prosecutor decided to prosecute the 166 demonstrators that were arrested at the Kerkplein. De first 50 people had to show up in court last month. After two full days in court, the judge ruled on December 3rd and the first 50 people were acquitted. Yesterday (13/12/2018) the public prosecutor decided not to appeal and to dismiss the remaining cases.

The court case
During the court case that lasted two days, a few things became clear. The police ended the demonstration at the Kerkplein, because some people were wearing face covering. In court it became clear, as our lawyers had already put forward, that there was no restriction on face coverings imposed by the mayor.
Continue reading

Vrijspraak in Fight Repression zaak

Op 19 november 2016 kwamen zo’n 250 mensen op het Kerkplein samen om vanaf daar een demonstratie te lopen tegen de repressie die zich de afgelopen jaren uitbreidt tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag en daarbuiten. Repressie zoals het constant verbieden van demonstraties en het in kaart brengen van antifascisten en anarchisten om vervolgens repressieve maatregelen te kunnen treffen. En ook deze demonstratie werd de kop ingedrukt met repressie en geweld vanuit de politie waarbij er 166 mensen werden gearresteerd.

Bijna twee jaar later besloot het Openbaar Ministerie om de 166 mensen die op het Kerkplein waren gearresteerd te vervolgen. De eerste 50 mensen kwamen afgelopen maand voor de rechter. Na twee volle dagen in de rechtbank deed de rechter op 3 december uitspraak. De eerste 50 mensen werden vrijgesproken. Gisteren (13-12-2018) liet het Openbaar Ministerie weten niet in hoger beroep te gaan en de rest van de 166 zaken te seponeren.

De rechtszaak
Tijdens de twee dagen durende rechtszaak kwamen een aantal dingen naar voren. De politie beëindigde de demonstratie op het Kerkplein omdat sommige mensen gezichtsbedekking droegen. In de rechtszaak bleek, zoals onze advocaten al stelde dat er geen beperking vanuit de burgemeester was opgelegd dat dit niet zou mogen.
Continue reading

Prosecutions for anti-repression demonstrators.

We have been informed by our lawyers that the Public Prosecution will start summoning people to court who took part in the anti-repression demonstration in November 2016 in The Hague. Some people have already receive subpoenas to attend court.

For the upcoming court case the lawyers Ineke van den Brûle and Juanita van Lunen will be available for the defence. If you wish to be defended and represented by them you can contact us. Because the case consists of 166 arrests of which all will likely be prosecuted we need to be sure to give the most complete and accurate information to our lawyers. The required information is:

A scan or clear picture of the subpoena
Telephone number
E-mail address
Name
Address
Social Service Number

Send the information to:
fightrepression(at)riseup.net

On the 19th of November 2016 around 250 people gathered on Kerkplein in The Hague to march against the repression that has been targeting anarchists and anti-fascists in The Hague. Repressive measures like constantly prohibiting demonstrations and mapping activities and identities of anarchists and anti-fascists so to further implement repressive measures like area-bans. The anti-repression demonstration was also banned on the spot by the then The Hague mayor van Aartsen and was crushed by repressive police violence.
Continue reading

OM gaat over tot vervolging van Anti-Repressie demonstranten.

Via en onze advocaat hebben we te horen gekregen dat het Openbaar Ministerie over gaat tot het vervolgen van de mensen die zijn opgepakt op de Anti-Repressie demonstratie in november 2016 in Den Haag. Van meerdere mensen hebben wij al te horen gekregen dat ze een dagvaarding binnen hebben gekregen.

Voor deze aanstaande rechtszaak zijn de advocaten Ineke van den Brûle en Juanita van Lunen beschikbaar om ons bij te staan. Wil je worden bijgestaan door deze advocaten dan kan je contact met ons opnemen. Omdat het om 166 arrestanten ging die waarschijnlijk allemaal vervolgd worden is het belangrijk dat we de juiste informatie aan de advocaten kunnen doorgeven. Zo hebben we nodig:

Een scan of duidelijke foto van de dagvaarding.
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam
Adres
BSN nummer

Stuur deze informatie naar: fightrepression(at)riseup.net

Op 19 november 2016 kwamen zo’n 250 mensen op het Kerkplein samen om vanaf daar een demonstratie te lopen tegen de repressie die zich de afgelopen jaren uitbreidt tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag en daar buiten. Repressie zoals het constant verbieden van demonstraties en het in kaart brengen van antifascisten en anarchisten om vervolgens repressieve maatregelen te kunnen treffen. En ook deze demonstratie werd op bevel van de Haagse toenmalig burgemeester van Aartsen de kop ingedrukt met repressie en geweld vanuit de politie.
Continue reading

About the mass arrests at the Fight Repression Demonstration

izkxs6Yesterday at 16:00, 250 people gathered at the Kerkplein to march in a demonstration against the repression that anarchists and antifascists in The Hague and elsewhere have been facing during the last few years. Repression such as constantly prohibiting demonstrations, and mapping the activities of anarchists and antifascists in order to implement repressive measures. This demonstration was also crushed with repression and violence from the police, per order of Hague mayor van Aartsen.

The demonstration was surrounded from the outset by the Riot Cops and was filmed by the police on all sides. Afterwards, the police ordered that everyone remove their face coverings because, “that was the agreement”. One thing is certain, there was no agreement made about this and this was also not in the notice that the police drafted listing the conditions.
Continue reading

Over de massa-arrestatie bij de Fight Repression demonstratie

img_5595_0Gisteren om 16:00 verzamelden 250 mensen zich op het Kerkplein in om vanaf daar een demonstratie te lopen tegen de repressie die zich de afgelopen jaren uitbreid tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag en daar buiten. Repressie zoals het constant verbieden van demonstraties en het in kaart brengen van antifascisten en anarchisten om vervolgens repressieve maatregelen te kunnen treffen. En ook deze demonstratie werd op bevel van de Haagse burgemeester van Aartsen de kop in gedrukt met repressie en geweld vanuit de politie.

De demonstratie werd al meteen in het begin totaal ingesloten door de Mobiele Eenheid en van alle kanten gefilmd door de politie. Vervolgens kwam de politie met het bevel om gezichtsbedekking af te doen want “dat was de afspraak”. Laat een ding duidelijk zijn, hier waren geen afspraken over gemaakt en dit stond ook niet in de kennisgeving die de politie had opgesteld met voorwaarden.
Continue reading

Update! Fight Repression demonstration

For English update see here.
fightrepressiondemoflyerAanstaande zaterdag zal de Fight Repression demonstratie plaatsvinden in Den Haag. De demonstratie verzameld om 16:00 op het Kerkplein. De constante aanval op antifascisten en anarchisten vanuit de staat, zowel nationaal als internationaal kan niet onbeantwoord blijven!

Burgemeester criminaliseert demonstratie
De burgemeester van Den Haag probeert de demonstratie al vanaf het begin te verbieden. Zo ontvingen we een brief waarin onder andere stond dat de demonstratie niet zou mogen lopen, al om 12:00 zou moeten beginnen, het Kerkplein niet als beginpunt mocht dienen en de demonstratie buiten het centrum zou moeten plaatsvinden. Pagina’s lang wordt de demonstratie bij voorbaat gecriminaliseerd, en ook deelname van AFA aan de demonstratie wordt genoemd als reden om de demonstratie te verbieden.

Wij zien geen reden om de demonstratie te verplaatsen en daarmee mee te gaan in de repressieve benadering van een demonstratie die juist tegen repressie is gericht. We hebben voet bij stuk gehouden. De burgemeester lijkt nu wat in te binden en wij mogen wel om 16:00 op het Kerkplein verzamelen en daarna een route lopen. De route is wel meer dan de helft in gekort, waardoor er een zeer korte demonstratie overblijft. Het is typerend dat de burgemeester en politie een demonstratie tegen repressie zo beperkt in de bewegingsvrijheid. Des te meer rede om zaterdag naar de demonstratie te komen en samen sterk te staan tegen repressie.
Continue reading

Sleeping Places

fightrepressiondemoflyerBecause more and more people from outside The Netherlands intend on coming to the Fight Repression demonstration there are sleeping places available. The action kitchen Le Sabot will provide vegan food. Do you want to use the sleeping facilities? Then send an email to fightrepression (at) riseup.net

Slaapplekken
Omdat er steeds mee mensen van buiten Nederland aangeven naar de Fight Repression demonstratie te komen zijn er slaapplekken beschikbaar. Ook zal de actiekeuken Le Sabot veganistische eten verzorgen. Wil gebruiken maken van de slaapplekken stuur dan een e-mail naar fightrepression (at) riseup.net

Posters en flyers voor Fight Repression demonstratie

14682182_1595969947374910_1060575734219238832_oDe posters en flyers voor de Fight Repression demonstratie op 19 november in Den Haag zijn binnen. Wil je helpen met posters en flyers verspreiden stuur dan een mail naar fightrepression (at) riseup.net. Geef in de mail duidelijk aan hoeveel flyers en posters je wilt hebben en het adres waar het heen gestuurd kan worden. Er zijn Engelse en Nederlandse flyers. De flyers en posters zijn ook tijdens de Info-tour over repressie tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag verkrijgbaar.

Op zaterdag 19 november zal er een demonstratie plaatsvinden in Den Haag tegen de golf van repressie die Haagse antifascisten en anarchisten het afgelopen jaar heeft getroffen. Wie een van ons aanvalt, valt ons allen aan. Solidariteit door strijd!
Continue reading