Acquittal in Fight Repression case

On November 19th 2016, a group of 250 demonstrators joined at the Kerkplein to demonstrate against the growing repression against anarchists and antifascists in The Hague and further. Repression being the always prohibiting of demonstrations and the identifying of anarchists and antifascist to then take repressive measures against them. This demonstration has also been repressed with violence from the police and with the arrest of 166 people.

Now, almost two years later the public prosecutor decided to prosecute the 166 demonstrators that were arrested at the Kerkplein. De first 50 people had to show up in court last month. After two full days in court, the judge ruled on December 3rd and the first 50 people were acquitted. Yesterday (13/12/2018) the public prosecutor decided not to appeal and to dismiss the remaining cases.

The court case
During the court case that lasted two days, a few things became clear. The police ended the demonstration at the Kerkplein, because some people were wearing face covering. In court it became clear, as our lawyers had already put forward, that there was no restriction on face coverings imposed by the mayor.
Continue reading

Vrijspraak in Fight Repression zaak

Op 19 november 2016 kwamen zo’n 250 mensen op het Kerkplein samen om vanaf daar een demonstratie te lopen tegen de repressie die zich de afgelopen jaren uitbreidt tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag en daarbuiten. Repressie zoals het constant verbieden van demonstraties en het in kaart brengen van antifascisten en anarchisten om vervolgens repressieve maatregelen te kunnen treffen. En ook deze demonstratie werd de kop ingedrukt met repressie en geweld vanuit de politie waarbij er 166 mensen werden gearresteerd.

Bijna twee jaar later besloot het Openbaar Ministerie om de 166 mensen die op het Kerkplein waren gearresteerd te vervolgen. De eerste 50 mensen kwamen afgelopen maand voor de rechter. Na twee volle dagen in de rechtbank deed de rechter op 3 december uitspraak. De eerste 50 mensen werden vrijgesproken. Gisteren (13-12-2018) liet het Openbaar Ministerie weten niet in hoger beroep te gaan en de rest van de 166 zaken te seponeren.

De rechtszaak
Tijdens de twee dagen durende rechtszaak kwamen een aantal dingen naar voren. De politie beëindigde de demonstratie op het Kerkplein omdat sommige mensen gezichtsbedekking droegen. In de rechtszaak bleek, zoals onze advocaten al stelde dat er geen beperking vanuit de burgemeester was opgelegd dat dit niet zou mogen.
Continue reading