About the mass arrests at the Fight Repression Demonstration

izkxs6Yesterday at 16:00, 250 people gathered at the Kerkplein to march in a demonstration against the repression that anarchists and antifascists in The Hague and elsewhere have been facing during the last few years. Repression such as constantly prohibiting demonstrations, and mapping the activities of anarchists and antifascists in order to implement repressive measures. This demonstration was also crushed with repression and violence from the police, per order of Hague mayor van Aartsen.

The demonstration was surrounded from the outset by the Riot Cops and was filmed by the police on all sides. Afterwards, the police ordered that everyone remove their face coverings because, “that was the agreement”. One thing is certain, there was no agreement made about this and this was also not in the notice that the police drafted listing the conditions.
Continue reading

Over de massa-arrestatie bij de Fight Repression demonstratie

img_5595_0Gisteren om 16:00 verzamelden 250 mensen zich op het Kerkplein in om vanaf daar een demonstratie te lopen tegen de repressie die zich de afgelopen jaren uitbreid tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag en daar buiten. Repressie zoals het constant verbieden van demonstraties en het in kaart brengen van antifascisten en anarchisten om vervolgens repressieve maatregelen te kunnen treffen. En ook deze demonstratie werd op bevel van de Haagse burgemeester van Aartsen de kop in gedrukt met repressie en geweld vanuit de politie.

De demonstratie werd al meteen in het begin totaal ingesloten door de Mobiele Eenheid en van alle kanten gefilmd door de politie. Vervolgens kwam de politie met het bevel om gezichtsbedekking af te doen want “dat was de afspraak”. Laat een ding duidelijk zijn, hier waren geen afspraken over gemaakt en dit stond ook niet in de kennisgeving die de politie had opgesteld met voorwaarden.
Continue reading

Update! Fight Repression demonstration

For English update see here.
fightrepressiondemoflyerAanstaande zaterdag zal de Fight Repression demonstratie plaatsvinden in Den Haag. De demonstratie verzameld om 16:00 op het Kerkplein. De constante aanval op antifascisten en anarchisten vanuit de staat, zowel nationaal als internationaal kan niet onbeantwoord blijven!

Burgemeester criminaliseert demonstratie
De burgemeester van Den Haag probeert de demonstratie al vanaf het begin te verbieden. Zo ontvingen we een brief waarin onder andere stond dat de demonstratie niet zou mogen lopen, al om 12:00 zou moeten beginnen, het Kerkplein niet als beginpunt mocht dienen en de demonstratie buiten het centrum zou moeten plaatsvinden. Pagina’s lang wordt de demonstratie bij voorbaat gecriminaliseerd, en ook deelname van AFA aan de demonstratie wordt genoemd als reden om de demonstratie te verbieden.

Wij zien geen reden om de demonstratie te verplaatsen en daarmee mee te gaan in de repressieve benadering van een demonstratie die juist tegen repressie is gericht. We hebben voet bij stuk gehouden. De burgemeester lijkt nu wat in te binden en wij mogen wel om 16:00 op het Kerkplein verzamelen en daarna een route lopen. De route is wel meer dan de helft in gekort, waardoor er een zeer korte demonstratie overblijft. Het is typerend dat de burgemeester en politie een demonstratie tegen repressie zo beperkt in de bewegingsvrijheid. Des te meer rede om zaterdag naar de demonstratie te komen en samen sterk te staan tegen repressie.
Continue reading

Sleeping Places

fightrepressiondemoflyerBecause more and more people from outside The Netherlands intend on coming to the Fight Repression demonstration there are sleeping places available. The action kitchen Le Sabot will provide vegan food. Do you want to use the sleeping facilities? Then send an email to fightrepression (at) riseup.net

Slaapplekken
Omdat er steeds mee mensen van buiten Nederland aangeven naar de Fight Repression demonstratie te komen zijn er slaapplekken beschikbaar. Ook zal de actiekeuken Le Sabot veganistische eten verzorgen. Wil gebruiken maken van de slaapplekken stuur dan een e-mail naar fightrepression (at) riseup.net